Attefallhus / komplementbostad

Den 4 juni klubbades Attefallhuset igenom. Och från den 2 juli får man börja bygga den nya "friggeboden". Man får alltså utan bygglov, utöver den gamla friggeboden på 15 kvadratmeter bygga till sitt hus 15 kvadratmeter samt bygga ett nytt hus på 25 kvadratmeter. Man får också bygga två takkupor utan bygglov, om man inte försvagar takkonstruktionen.

Tanken med Attefallhuset är att bostadsbristen ska minska. Man får använda huset som permanent bostad med badrum och kök. Huset får även inredas med sovloft för att maximera ytan. Man kan alltså som villaägare bygga ett Attefallhus och hyra ut det, eller om man har flera barn och begränsad byggrätt som på många platser till exempel i Tyresö, kan det vara perfekt att antingen bygga till ett rum på 15 m2 i huvudbyggnaden eller ett hus på tomten.

Tänk på att:
- man måste anmäla till kommunen att man bygger.
- hus eller tillbyggnad måste ligga minst 4,5 m från tomtgräns (mindre med grannars tillstånd).
- maxhöjd på huset får vara 4 meter.
- man får bygga komplementshuset på prickmark. Om komplementhuset ligger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du dock få din grannes medgivande.
- för att kunna nyttja Attefalls hus måste tomten ha en befintlig byggnad.