Lite om oss

Det vi hjälper privatkunder med är oftast dräneringsarbeten, leverans av grus eller jord, sprängning eller vibrationsfri spräckning, infart eller skaftväg, asfaltering, rivning av hus, platta på mark eller husgrund där vi utför arbete från att fälla första trädet till att lämna efter gjutning eller färdigmurad grund, återställning eller planering av tomt, stenläggning eller stödmur, enskilda avlopp eller avloppsanläggningar, kabelschakt, schakt för pool, parkeringsplatser, trädfällning, utbyggnad eller tillbyggnad, anslutning av kommunalt vatten och avlopp m.m.


Företag som vänder sig till oss för hjälp är vanligen schaktfirmor som behöver utöka sin maskinpark vid större jobb. Byggföretag eller husleverantörer som behöver hjälp med schakt eller kompletta grundpaket. Lossning av leveranser, transport av material m.m. Vi gör även grunder och utför markarbeten till industrifastigheter eller större byggen som bostäder, skolor och motsvarande.