Vår historia

Bil & Schakt Stockholm AB startades från början som ett enskilt företag av vår nuvarande VD Bosse Karlsson på 80-talet, och hette på den tiden Bo Karlsson Bil & Schakt.
Han hade köpt en gammal traktor och en lastbil i samband med sitt husbygge. Grannar och bekanta fick höra att han hade maskiner och ville ha hjälp med mindre anläggningsarbeten. Ett jord eller gruslass kanske, eller en parkeringsplats.

Efterfrågan blev större när ordet spreds till deras grannar och bekanta, och i och med detta beslutade han att starta upp Bil & Schakt. Vid mitten av 90-talet började han på heltid arbeta i Bil & Schakt, och tog in extra hjälp vid behov.


Under 90-talet började företaget även med snöröjning på lite större skala och då främst åt Huddinge kommun, Tyresö kommun och Vägverket. Övriga uppdrag var i huvudsak markarbeten vid nybyggnation av villor, enskilda avlopp, diverse schaktarbeten och leverans av jord, grusprodukter och sand.
Vid slutet av 90-talet anställdes sonen Johan, något år senare hans yngre bror Thomas.

Företaget expanderade ytterligare efter milleniumskiftet, arbetsuppdragen har blivit större och fler, företaget har gjort grund- och markarbeten till industrifastighet och vidare i samarbete med Trähjulet uppfördes Futuraskolan på Lidingö.

2009 bildades Bil & Schakt Stockholm AB. Ett av de första uppdragen vi fick var att anlägga det nya gravfältsområdet vid Tyresö kyrka, som ni kan se bilder från i galleriet. Idag är vi sju som jobbar heltid i företaget.