Bergspräckning

loading...


Vid all sten- och bergspräckning använder vi oss av Royex stenspräckningssystem.

För mer information se:

Bilderna visar arbete med bergspräckning där man slipper stora kostnader för besiktning av närliggande fastigheter pga minimala vibrationer.

I test som utförts där man jämför Royex system med dynamit, har Royex gett hälften så höga utslag på mätaren som dynamiten. Testet ufördes 10 meter från vibrationsmätaren, vid större avstånd var det ännu större skillnad.

Det är inte ovanligt att man stöter på berg när man schaktar för till exempel ett hus.
Ofta hittar man ju det där perfekta läget för huset och det är ju svårt att veta vad man stöter på när man börjar skala av ytan. Är det en mindre volym berg som är i vägen för planerna kan det bli väldigt dyrt att spränga. Det är framför allt kostnaden för besiktning av närliggande hus som blir stor.
I dessa fall är det väldigt fördelaktigt med denna typ av bergspräckning då ingen besiktning krävs. När berget är borta kan man börja med grundläggning eller vad avsikten med bergspräckningen avser.