Några av de tjänster vi erbjuder

Vi utför små och stora jobb. Här är en del av det vi erbjuder. Vi nämner några exempel, men i stora drag kan man säga att vi utför det mesta inom markarbeten. Klicka på någon av texterna längre ner på sidan för att se lite bilder från tidigare jobb.

Transport av jord, kross och grusprodukter, sand eller byggmaterial.
Ni kan hyra containers av oss för tex byggavfall, rivningsarbeten eller trädgårdsafall.
Vi lämnar containern, ni fyller den, vi hämtar och tömmer den.

Har ni köpt en tomt och vill bygga? Vi fäller träd, schaktar för grunden, bygger väg och parkering, lägger ner avlopp och vatten även enskilda anläggningar. Bygger grunden eller plattan med rördragning och gjutning, murar väggar och putsar. Kan ordna med brunnsborrning. mm

Vi dränerar tomter, villor och större bostadshus.

Plattläggning / stenläggning, stödmurar mm.

Sprängning, Vibrationsfri bergspräckning även vid sänkning av golv i källare.